କାର୍ତିକ ପୁର୍ଣିମା

ଜାରି ଦଙ୍ଗା ଭାସି ଯା ନୌକା ମୋର ଭାସି ଯା
  Kartik Purnima   Danga Bhasi Wish
“ଆକା ମା ବୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ବର୍ଷକ ଧର୍ମ ତୋର, ଦିନ କ ଧର୍ମ ମୋର”
  Kartik Purnima Greetings   କାର୍ତିକ ପୁର୍ଣିମା
Happy Kartik Purnima to all my friends and their family
  Kartik Purnima Wishes   ଡ଼ଙ୍ଗା ଭାସି
କାର୍ତିକ ପୁର୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହାର୍ଦ୍ଧିକ ଅଭିନନ୍ଦନ
  ଡ଼ଙ୍ଗା ଭାସି   Kartik Purnima Wishes
କାର୍ତିକ ପୁର୍ଣିମା ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଧିକ ଅଭିନନ୍ଦନ
  Danga Bhasi   Kartik Purnima Wishes