Odia Messages

କୋଇଲି ନିଜ ଭାଷା କହିଥାଏ
ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଥାଏ
କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଅନ୍ୟର ଭାଷା କହିଥାଏ
ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପିଞ୍ଜରା
ଭିତରେ ରହିଥାଏ !

ନିଜ ଭାଷା
ନିଜ ବିଚାର ଓ
ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର
  Odia Thoughts   Odia Motivations
ସୁଖୀ ଜୀବନର ୬ଟି ମନ୍ତ୍ର
ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି - ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖ |
କହିବା ପୂର୍ବରୁ - ଶୁଣିବା ଶିଖନ୍ତୁ |
ଯଦି ଖର୍ଚ କରିବାର ଅଛି - ତେବେ ଆୟ କରିବାର ଶିଖନ୍ତୁ |
ଯଦି ଲେଖିବାର ଅଛି - ତେବେ ଭାବିବାର ଶିଖ |
ହାର ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ - ପୁଣିଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଖ |
ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ - ଜିଇଁବା ଶିଖନ୍ତୁ |
  Odia Messages   Odia Greetings